> Превключватели SOCOMEC

Превключватели SOCOMEC

Превключватели Моторни и автоматични превключватели - АВР

Моторни и автоматични превключватели - АВР

Виж всички

Превключватели Универсални ATS контролери

Универсални ATS контролери

Виж всички
Имате проект? http://www.dts-ups.com/ups-systems-diesel-generating_7


Изпратете запитване за продукт с най-добро ценово предложение от DTS

СТАНИ ПАРТНЬОР НА

DTS


Фирма DTS предлага богата гама от превключватели. Те осигуряват енергийна независимост на човека, където и да се намира. Благодарение на нашите превключватели разполагате с възможност за независимо захранване на разнообразни, отдалечени от града места. По такъв начин имате възможност да се радвате спокойно на природата, а превключвателите да поддържат връзката ви с цивилизацията по един удобен, ефективен и екологично чист начин.

 

Какво всъщност представляват едни превключватели?

 

Това са устройства за регулиране подаването на електрическа енергия към разнообразни консуматори. С превключватели вие определяте къде, кога и колко енергия ще използвате, за да задоволите нуждите си. С превключватели се контролира както момента на подаване на енергия, така и степента, силата на тази енергия. Така едни превключватели позволяват наистина да се оптимизира разходването на енергия във всеки момент от живота на човека.

 

Защо е толкова важно да използвате превключватели?

 

Живеем в технологично време. Днес трудно можем дори да си представим момент и процес, изцяло лишени от потребление на енергия. Дори когато се откъсваме от динамиката на цивилизацията и се потапяме в естествената магия на природата не смеем да се лишим изцяло от някои удобства – искаме едновременно да живеем макар и за кратко по-природно, по-естествено, но същевременно, като деца на XXI век, за нас естественото включва задължително и технологиите. Напълно нормално е. Въпросът е как съчетаваме натуралното с модерното? Едни превключватели се стремят именно към оптимално съчетание. С превключватели ние оставаме в цивилизацията и същевременно пазим природата и пестим енергия.

 

Пестенето на енергия става все по-актуална и значима тема на съвременния свят. Изключително важно е да съчетаем разходването на енергия с нейното реално използване. Това съчетание е цел на всяко рационално и отговорно човешко действие и намира свое материално изражение във все по-масовото използване на превключватели. Превключвателите обвързват разходите с ползите и така се превръщат в символ на отговорността и осъзнатостта.

 

Нашите превключватели осигуряват значително енергоспестяване, лесни са за монтаж, управляват се удобно. Това са превключватели в дух на XXI век.