> Съхранение на енергия SOCOMEC

Съхранение на енергия
Имате проект? http://www.dts-ups.com/ups-systems-diesel-generating_7


Изпратете запитване за продукт с най-добро ценово предложение от DTS

СТАНИ ПАРТНЬОР НА

DTS


Система за съхранение на енергия


Система за съхранение на енергия включва два основни типа шкафове -за батерии и за конвертори. Използването на допълнителни шкафове позволява увеличаване на съхраняваната енергия (SUNSYS DC-Cab L).  Разработени са персонализирани решения за приложения, работещи в мрежа (режим On-grid) и извън мрежа (режим Off-grid) – SUNSYS AC-Cab L. Партньор на SOCOMEC е CATL, чиито акумулаторни батерии се използват в SUNSYS HES L. Шкафовете за батерии с мощност от 186 kWh пристигат напълно сглобени, и свеждат до минимум времето за инсалиране на място. За допълнителна гъвкавост, шкафовете на конверторите могат да бъдат конфигурирани с от 1 до 6 модула с мощност 50 kVA, постигайки мощност за един шкаф от 50 kVA до 300 kVA.Нарастващо търсене на решения за съхранение на енергия


Поради тенденцията за нарастващото търсенене, системите за съхранение на енергия базираните на батерии, стават все по-привлекателно решение за оптимизиранен и намаляване на енергийните разходи. Локалните системи за съхранение регулират напрежението в мрежа НН до предварително зададена стойност. Повишаването на произведента енергия около обяд, когато соларите работят на пълна мощност може да е сериозен проблем.

Промишлените устройства за съхранение на енергия си използват за стабилизиране на мрежите за ограничаване на пиковите натоварвания, за управление на натоварването и за комбиниране с инертни генератори. Също така, те се използват в станции за зареждане с електричество. 


За по-големи инсталации, където е необходимо съхранение на енергия в по-големи обеми е възможно да се комбинират два конверторни шкафа. Вътрешните части на шкафа интегрират системата за управление на акумулаторната батерия, но „сърцето“ на системата е модул за интелигентна автоматизация, позволяващ пакетиране на функциите за съхранение на енергията с оглед   постигане на максимални икономии и намаляване времето за възвръщаемост на инвестицията.

Системата за съхранение на енергия е подходящаза  всички изобразени по-долу приложения - локални, масови и промишлени  


система за съхранение на енергия