> Автоматични прекъсвачи > Продукти Terasaki > Автоматични прекъсвачи с лят корпус

Автоматични прекъсвачи с лят корпус

ПРЕКЪСВАЧИ В ЛЯТ КОРПУС

Електронни версии с интегриран мониторинг и комуникация Данните могат да се изпращат едновременно до интегриран дисплей, локален дисплей и Modbus мрежа.Може да Ви интересуват и