> Електронна защита SOCOMEC > РЕЛЕТА ЗА УТЕЧКИ КЪМ ЗЕМЯ SOCOMEC

РЕЛЕТА ЗА УТЕЧКИ КЪМ ЗЕМЯ SOCOMEC

RESYS® тип B*  2 

• Тип B за измерване на AC или DC
• Модулен корпус

RESYS® M20 / RESYS® M40 RESYS® P40  

• Тип A
• Корпус с модулен или панелен монтаж
Може да Ви интересуват и