> Разединители SOCOMEC > Моторизирани Разединители SOCOMEC

Моторизирани Разединители SOCOMEC

SIRCO MOT АТ (125-3200A)

SIRCO MOT АТ  са три или четириполюсни моторни разединители, които могат да бъдат командвани от разстояние .

SIRCO MOT АТ М (40-160A)

SIRCO MOT АТ М  са три или четириполюсни моторни разединители, които могат да бъдат командвани от разстояние .
Може да Ви интересуват и