> Измерватели SOCOMEC

Измерватели SOCOMEC
Имате проект? http://www.dts-ups.com/ups-systems-diesel-generating_7


Изпратете запитване за продукт с най-добро ценово предложение от DTS

СТАНИ ПАРТНЬОР НА

DTS


Слънчевата енергия е възобновяема и не изисква изгарянето на изкопаеми горива. Само за един ден можем да добием толкова енергия от слънцето, колкото цялото население на земята ще може да изразходва за 27 години. При слънчевата електроенергия се използват фотоволтаични инсталации и системи за превръщането на светлината в електричество. Оперативното управление на фотоволтаични инсталации е автоматично и се извършва дистанционно. Едни фотоволтаични инсталации не се нуждаят от постоянен оперативен персонал.

Ако искате да направите икономии на енергия, да увеличите продукцията си, да имате гарантирано непрекъсваемо захранване на своите компютърни системи, машини и процеси, изберете продукти или технологични иновации, разработени на базата на „green power”. Такива са високоефективните варианти за фотоволтаични инсталации на DTS – „Цифрови преносни системи” ООД, произведени от водещата френско-италианска фирма SOCOMEC . Намирате се на труднодостъпно място – висока планина, отдалечено село или сте в открито море? Внедрете фотоволтаични системи и инсталации за цялостно захранване на мястото, което сте избрали! В това отношение DTS ви предлага перфектни решения - устройства за защита от пренапрежение SURGYS G50-PV , превключватели с комбинация от предпазители RM PV и разединители SIRCO M PV. Голяма част от тях са направени от рециклиращи се материали, важен момент от гледа точка на екологията. Системите за превключване, контрол и защита на фотоволтаични инсталации и непрекъсваеми токозахранващи устройства на DTS ви правят независими от стандартното токоподаване. Не се колебайте – направете първата стъпка – време е!