> Дизел генератори VISA > Дизелов генератор GALAXY SILENT

Дизелов генератор GALAXY SILENT VISA

Дизел генератор GALAXY P 41 GX(rev. 003)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY JD 65 GX(rev. 001)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY P 105 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY P 101 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY P 80 GX(rev. 003)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY P 65 GX(rev. 003)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY P 30 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY JD 100 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY JD 80 GX(rev. 003)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY JD 61 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY JD 45 GX(rev. 001)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY JD GX(rev. 003)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY D 85 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY D 60 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY D 100 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY D 61 GX(rev. 001)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY D 41 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР

Дизел генератор GALAXY D 30 GX(rev. 002)

ДИЗЕЛГЕНЕРАТОР
Може да Ви интересуват иДизеловите генератори  са алтернативен източник на електрозахранване в райони без мрежово електрическо захранване, както и в случаи на отпадане на основното захранване или повреди по електрозахранването.

Дизеловите генератори предлагани от фирма DTS ,  са на италианския производител VISA .


Дизеловите генератори на VISA  са окомплектовани с двигатели  Perkins, Volvo, Iveco, Deutz, John Deere и алтернатори на Stamford и  Marelli.

Дизел генераторите могат да бъдат обезшумени (в кожух) или от открит тип.


Дизел генератори имат изключително широко приложение. Те се използват като алтернативен източник на ел. захранване в центрове за обработка на данни, банки, болници, производствени предприятия, публични институции, строителство, бизнес сгради, логистични центрове и  др.


Дизеловите генераторите предоставени от ДТС  са с доказана надеждност, дълъг срок на експлоатация, и ниски емисии на шум