Новини от DTS Ltd

04
03
2022

ABC Grenoble с колективен подход за самопотребление

ABC Grenoble с колективен подход за самопотребление
В началото на тази година програмата за собственост на ABC Grenoble (Автономна сграда в бита), подкрепена от Bouygues Construction, навлезе в оперативната си фаза с внедряването на компонента „Енергия“. Целта е да се премине към енергийна автономия чрез максимизиране на потреблението на местно произведена фотоволтаична енергия чрез подход за колективно собствено потребление.

Как работи колективното собствено потребление?
Колективното собствено потребление обединява, в рамките на сграда или квартал, един или повече източници на производство на електроенергия и частни и/или професионални потребители. Страните (производители и потребители) са свързани помежду си в рамките на организиращо юридическо лице, чиято роля е да определи начина за разделянето на производство и потребление. Операторът на разпределителната мрежа, към който са свързани производителите и потребителите, предоставя информацията, необходима за експлоатацията и фактурирането.

Какво е конкретното изпълнение в програмата ABC Grenoble?

За да отговори на енергийните амбиции на програмата за недвижими имоти ABC Grenoble, е внедрена енергийна система, базирана на 3 ключови елемента:

- Комплект фотоволтаични централи с обща мощност 213 kWp е монтиран на покривите на сградите от фирма SOLSTYCE

- Система за съхранение на енергия от батерии, проектирана от Socomec, позволява консумацията на местно произведена електроенергия да бъде максимизирана, въз основа на ежедневни оценки, произведени чрез EMS (Система за управление на енергията) на Bee Bryte

- Управление на проекта за собствено потребление от групата GEG, която обединява потребителите, участващи в експлоатацията, и GEG ENerR, оператора на фотоволтаичните централи, в рамките на споразумението.

Какви са предимствата на тази система?

Основната цел на операцията за колективно собствено потребление е да направи потребителите ключови играчи в енергийния преход. Те вече не са просто потребители, а вместо това са отговорни за приноса към процеса на децентрализация, поставяйки производството на електроенергия възможно най-близо до нейното потребление. Собственото потребление помага за насърчаване на внедряването на възобновяеми енергийни източници и, благодарение на системите за съхранение, може да улесни тяхното интегриране в електрическата система.

„Докато ползите за околната среда от колективното собствено потребление са очевидни, икономическият подход тепърва ще се демонстрира. Цената на консумиран киловат ще бъде близка до регулираната тарифа, тъй като потребителите ще трябва да допринасят за амортизацията на фотоволтаичната централа и съхранение. система, но също така плащате TURPE (тарифа за достъп до преносната мрежа) и различни данъци."

 

21
02
2022

Хибридна система за съхранение на енергия


Хибридна система за съхранение на енергия Най-новата разработка на Socomec при решенията за съхранение на енергия e системата за използване на открито SUNSYS Hybrid Energy Storage (HES) L, обединяваща доказани технологии от тип „всичко в едно“.

Партньор на Socomec е компанията CATL, чиято акумулаторна батерия LFP EnerOne се използва в SUNSYS HES. Важно предимство на новата система за съхранение на енергия е безопасността на решението.  Безопасността е основен приоритет за Socomec. SUNSYS HES L е тествана и сертифицирана по най-новите и строги стандарти IEC и UL за монтаж по целия свят.

 

За търговския и промишления сектори системите за съхранение на енергия са инвестиции с висока възвръщаемост (ROI и NPV. Високата възвръщаемост изисква използването на здраво и надеждно оборудване.

Това са пазарните условия, в които Socomec обяви дебюта на SUNSYS HES L – нова продуктова гама системи за съхранение на енергия, оптимизирани за високите изисквания на търговския и индустриалния пазар

 

 

SUNSYS HES L използва малък брой модулни компоненти, които инсталирани паралелно могат да създадат десетки комбинации kVA/kWh.

Системата включва два основни типа шкафове: за батерии и за конвертори. Използването на допълнителни шкафове позволява увеличаване на съхраняваната енергия (SUNSYS DC-Cab L) или разработване на персонализирани решения за приложения, работещи в мрежа (режим On-grid) и извън мрежа (режим Off-grid) – SUNSYS AC-Cab L.

Партньор на SOCOMEC е CATL, чиито акумулаторни батерии се използват в SUNSYS HES L. Шкафовете за батерии с мощност от 186 kWh пристигат напълно сглобени, и свеждат до минимум времето за инсалиране на място.

За допълнителна гъвкавост, шкафовете на конверторите могат да бъдат конфигурирани с от 1 до 6 модула с мощност 50 kVA, постигайки мощност за един шкаф от 50 kVA до 300 kVA. За по-големи инсталации е възможно да се комбинират два конверторни шкафа. Вътрешните части на шкафа интегрират системата за управление на акумулаторната батерия, но „сърцето“ на системата за съхранение на енергия е кутията за интелигентна автоматизация, позволяваща пакетиране на функциите за съхранение на енергията, за да се постигнат максимални икономии и да се намали времето за възвръщаемост на инвестицията.

 

Предимства на SUNSYS HES L: 

Висока степен на безопасност 

• Конверторите на Socomec използват безопасна технология за преобразуване с ограничаване на фазовия шум;

• Батерията на CATL използва литиево-железен фосфат (LFP), който може да издържи на термичен разгон;

• SUNSYS HES L е в съответствие с изискванията на UL9540-2020.

Изключителна гъвкавост 

• 3 стандартни шкафа (C-Cab, B-Cab и DC-Cab) и един проектиран по заявка шкаф AC-Cab, който може да бъде адаптиран към приложението;

• Инсталацията може да бъде надградена за увеличена мощност и/или енергия.

Бърза и безпроблемна инсталация

• Шкафовете за акум. батерии B-Cabs се доставят сглобени;

• Шкафовете C-Cab са с интегрирана интелигентност (PMS & BMS);

• Намалена поддръжка на ОВК инсталацията, заменена с въздушни филтри.

• Смяна на захранващите модули в C-Cab в работен режим;

• Индивидуално изключване на шкафа за акум. батерии B-Cab при смяна на модула.

15
02
2022

Соларни инвертори Selfnergy-5000 осигуряват надеждно съхранение на електроенергията

DTS – „Цифрови преносни системи“: Соларни инвертори Selfnergy-5000 осигуряват надеждно съхранение на електроенергията

 

От няколко години фирма  DTS – „Цифрови преносни системи“ освен инженерингова и търговска дейност в сферата на енергийната ефективност и енергийния мониторинг, предлага и висококачествени соларни инвертори и фотоволтаични системи. Част от продуктовата гама на компанията са соларните инвертори Selfnergy, които са компактно решение за съхранение на енергия. Те са особено подходящи за нуждите на бита и представляват еднофазни инвертори с вградена оловно-киселинна/литиево-йонна батерия, които могат да бъдат свързани с енергийната система (On Grid) или да са предназначени за автономно захранване извън енергийната система (Off Grid).

 


„Инверторът, свързан към мрежата, преобразува постоянната мощност, получена от фотосоларния панел, в променливо напрежение за битово потребление. Инверторът регулира и зареждането на батериите в системата. Електричеството, което се съхранява в батериите, може да бъде използвано за нощното потребление на различни домакински уреди. Освен това, се предлага и хибридно изпълнение, при което неупотребената AC енергия е възможно да бъде върната обратно в електропреносната мрежа и продадена на енергоразпределителните дружества“.

Инверторите Selfnergy работят в интелигентен режим и осигуряват резервно захранване в случай на прекъсване на тока. Когато има прекъсване на захранването, системата автоматично преминава в режим на автономно захранване. По този начин инверторът може да продължи да осигурява аварийно (резервно) захранване и да не застрашава сигурността на електрическата мрежа. 

Хибридните инвертори Selfnergy-5000 са с мощност 5000 W на AC входа и максимална мощност 5300 W на DC изхода. 


  

Функции и характеристики на инверторните системи Selfnergy: 

 • DSP (Цифров сигнален процесор), използващ усъвършенствана технология за цифрово управление, благодарение на която се подобрява ефективността на преобразуването и на функционалността;
 • Съответствие с директивите и стандартите за електромагнитна съвместимост (ЕМС) и за мрежи ниско напрежение, например 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 62040-1, VDE-AR-N 4105 и CEI 0-21;
 • Инвертор за собствено потребление на електроенергия от фотосоларни панели;
 • Дисплей с икони за лесен мониторинг на енергийния поток;
 • Пулт за интелигентно управление на товара и лесна инсталация;
 • Избираеми сценарии за по-сложни енергийни приложения;
 • Специален модулен дизайн за по-дълъг експлоатационен живот;
 • Висок разряд на батерията (5.3 KW), ефективност на зареждане/разреждане > 95%;
 • Възможност за свързване с генератор с оглед намаляване разхода на гориво;
 • Оптимизиран контрол за зареждане/разреждане с цел осигуряване на по-дълъг живот на литиево-йонната батерия;
 • Дизайн с възможност за увеличаване мощността на литиево-йонната батерия в диапазона от 4 kWh до 20 kWh;
 • Конструкция със степен на защита IP65 и естествено охлаждане без вентилатор до 45 °C без отклонения в характеристиките;
 • Нисък акустичен шум по време на работа;
 • Еднополюсна конфигурация с ниски загуби и високочестотен изолиран биполярен транзистор IGBT;
 • Водонепроницаеми конектори за бърз монтаж;
 • Мониторинг на информацията за захранването и системните настройки през компютър, мониторингов софтуер и интерфейс с комуникационни портове RS485 / Ethernet или WiFi (опция);
 • Системата за генериране на електроенергия е двупосочна и свързана с електрозахранващата мрежа. Когато генерираната електроенергия от фотосоларните панели е недостатъчна, товарите могат да се захранват от електропреносната мрежа. В случай на срив в електрозахранването, връзката се прекъсва автоматично, за да се осигури безопасност на персонала.МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ SELFNERGY -5000  ОТ ТУК:
16
11
2021

DTS - Соларни инвертори с високо качество и конкурентна цена

DTS -  Соларни инвертори с високо качество и конкурентна цена 

 

Фотоволтаичните системи оползотворяват един от най-мощните и в същото време безплатни ресурси на природата, а именно: енергията, произвеждана от слънцето. Те използват полупроводникова технология за преобразуване на енергията от слънчева светлина в електричество, което може да захранва и Вашето домакинство. В момента на пазара се предлагат различни фотоволтаични панели и технологии за преобразуване на слънчевата енергия, които дават възможност да се избере най-подходящото решение за всяко приложение. Независимо от вида им – свързани с енергийната система (On Grid), за автономно захранване извън енергийната система (Off Grid) или хибридни (On/Off Grid) можем да предложим правилното решение и да Ви консултираме за неговото ефективно използване. „Нашата компания предлага 9 модела инвертора, от които 2 са Off Grid, а 7 са хибридно изпълнение On/Off Grid. Хибридните (On/Off Grid) инвертори са интелигентни и особено подходящи за битово приложение във ваканционни имоти поради възможността да се използват както за собствена консумация по време на обитаване на имота така и за отдаване енергия в мрежата която да се изкупува на база договор с електроенергийния дистрибутор когато имотът не се обитава с което се генерират приходи“.

 

On/Off Grid PV inverters REVO 3kW-24V / 5.5kW–48V / 8kW-48V WiFi
Моделите REVO-II 3kW-24VDC / 5,5kW-48VDC и REVO-III 8kW-48VDC с Wi-Fi и Touch Screen представляват многофункционално хибридно устройство, съчетаващо различни функции на инвертор, фотосоларно зарядно устройство и UPS, осигуряващо непрекъсваемо денонощно електрозахранване на товарите при наличие или отсъствие на мрежово електрозахранване.

Инверторите отдават и акумулират енергия, като разполагат с леснодостъпен LCD сензорен дисплей, чрез който потребителят може да настройва визуализираната информация, като например ток на зареждане на батерията, приоритет на променливотоковото и/или на соларното зарядно устройство, настройка на входното напрежение в зависимост от различните приложения и др.  

 

 

Основни технически характеристики: 

 • Сензорен екран;
 • Конфигурируемо захранване на товарите от соларните панели, от акумулаторните батерии, от мрежата или едновременно от всички за постигане поносимост в продължение на до 5 сек. на двойно по-висока мощност от номиналната ;
 • Изходен коефициент на мощността PF=1 (т.е. kVA=kW);
 • При генерирана по-висока соларна мощност от временно консумираната мощност от товарите плюс консумираната мощност за зареждане на батерията, инверторът отдава излишната енергия към мрежата. Възможност да работи изцяло в режим On Grid при липса на консумация на електроенергия, например в случай на приложение във ваканционни имоти когато те не се обитават;
 • Файл с хронология на процесите, списък с алармите, регистър на генерираната енергия, както и запис за консумираната енергия от товарите;
 • Настройки за език, дата и време;
 • Вграден противопрахов филтър;
 • Конфигуриране на променливотоковите параметри за зареждане на батерията и за обслужване на товарите;
 • Конфигуриране на постояннотоковите параметри за напрежение и ток на зареждане;
 • Външно Wi-Fi устройство включено в комплектацията;
 • Вградена функция за паралелна работа на до 9 устройства в монофазни или в трифазни системи за постигане на сумарна мощност до 50 kW;
 • Работа със или без батерия;
 • Широк диапазон на входното DC напрежение от соларните панели: 120 – 450 VDC;
 • Самостоятелно микропроцесорно управление CPU;
 • Максимална соларна мощност от фотоволтаичните панели до 3000W / 4500W / 7500 W в зависимост от модела;
 • Възможност за едновременно захранване на товарите от соларния източник и от мрежата.On/Off Grid PV inverters REVO-E Plus 3,5kW-24V/5.5kW–48V WiFi Моделите REVO-E Plus 3.5kW–24VDC / 5.5kW–48VDC Wi-Fi са хибридни соларни инвертори с LCD дисплей и широк диапазон 120 - 450 VDC на входното постояннотоково напрежение от соларните панели. Те са от вида On/Off Grid, т.е. с възможност освен да захранват товарите, също и да отдават енергия обратно в мрежата в случай, че генерираната от слънчевите панели мощност превишава тази на консуматорите плюс необходимата енергия за зареждането на батерията. Устройствата могат да работят с или без акумулаторна батерия, като имат вградена функция WiFi даваща възможност за дистанционен мониторинг и конфигуриране. 

Основни технически характеристики: 

 • Хибриден соларен инвертор от вида On/Off Grid;
 • Изходен коефициент на мощността PF=1 (т.е. kVA=kW);
 • Съчетава режима “On Grid” с възможност за зареждане на външна батерия за съхранение на енергия;
 • Конфигуриране с помощта на LCD дисплей с даване на приоритет за зареждане на батерията от соларните панели и/или от мрежата;
 • Текуща автоматична оптимизация в зареждането на батерията съобразно интензивността на слънцегреенето посредством интелигентно зарядно устройство от вида „Smart charger“;
 • Съвместимост с напрежението от мрежата или от генератор;
 • Защита от претоварване, от нерегламентирана температура или от късо съединение;
 • Файл с хронология на алармените състояния и историята на процесите;
 • Външно Wi-Fi устройство включено в конфигурацията и цената;
 • Паралелна работа на до 9 устройства в монофазни или в трифазни системи за постигане на обща мощност до 50 kW;
 •                      https://www.dts-ups.com/                                                 https://www.dts-ups.com/eshop/ 30
03
2020

SOCOMEC осигуряват жизненоважно резервно захранване

Иновативните UPS устройства с възможност за замяна в работен режим на Socomec и високоефективните литиево-йонни батерии на Saft осигуриха на четвъртата по големина в света компания за добив на нефт и газ Total защита на суперкомпютъра (HPC), обслужващ центъра й за данни в 235-метровата кула FRASERS в Сингапур. Да бъде защитен един от най-големите индустриални суперкомпютри в света е голямо предизвикателство. Socomec и Saft, лидер в производството на батерии, създадоха и внедриха успешно високоефективна UPS система с литиево-йонни батерии и в центъра за данни на научно-изследователското звено на Total в град По, Франция.За да отговорят на поставените изисквания, Saft и Socomec обединиха усилията си и интегрираха батериите Flexion на Saft в UPS устройства Delphys Xtend GP на Socomec. И двата компонента са модулни и енергийно ефективни, така че позволяват мащабиране и възможност за покриване на нови допълнителни енергийни нужди във времето. "Програма за функционално тестване и сертифициране визуализира електрическите характеристики на системата, както и на електронния контролен интерфейс между батерията и UPS устройството на Socomec". Системата от литиево-йонни батерии с европейски произход е проектирана да осигури 550 kW за период до седем минути в диапазона на напрежение, изискван от UPS устройството след 15-годишен експлоатационен живот. Технологията на Socomec осигурява възможност за подмяна на батериите в работен режим, позволява разширение както и поддръжка на системата без прекъсване на операциите в центъра за данни.Първа   « 1 2 3 4 5 »  Последна