Новини от DTS Ltd

15
04
2019

Електромерите Countis E на Socomec са гаранция за надеждно и прецизно измерване

 

 

От основаването си преди повече от 90 години досега, френската компания Socomec проектира и произвежда в Европа своите основни продукти и решения за оперативна готовност, контрол и безопасност на електрически мрежи ниско напрежение. „С иновативните си и високопроизводителни решения, Socomec е лидер в управлението на електрическата енергия. Серията електромери Countis E е част най-модерните многофункционални измервателни уреди в портфолиото на компанията“.

 

 


Съвременните електромери са първа стъпка към пестенето на енергия, тъй като са в състояние да направят много повече, отколкото просто да отчетат потреблението. Днес те могат да предоставят високопрецизни измервания на електрически параметри, които са от съществено значение за управлението на енергийните разходи. Също така позволяват проследяването на потреблението от компютър чрез уеб сървър. Използването на електромери Countis E с импулсни концентратори Countis ECi и софтуер за управление на енергията от Socomec, създава цялостна система, която централизира и улеснява проследяването на потреблението.

 

Устройствата Countis E са MID сертифицирани, за да бъдат гарантирани точността и надеждността на измерването. Сертифицирането е задължително при използване в приложения за енергийно тарифиране. Сертификатът „Module B + D“ гарантира, че дизайнът и производството на продуктите са одобрени от акредитирана лаборатория.

 


Електромерите от серията Countis E притежават импулсен изход или комуникационни портове Modbus, M-Bus или Ethernet. Тези комуникационни възможности позволяват:

 

 - Централизирано потребление;
 - Конфигуриране на устройствата дистанционно чрез софтуера Easy Config или уеб-сървър;
 - Достъп до четири тарифи (четири времеви интервала) за по-подробно проследяване на консумацията на енергия;
 - Измерване на повече електрически параметри: I, V, P, Q, S и PF.

 

Софтуерът Easy Config позволява лесно създаване, редактиране и запазване на настройките на Countis E и Countis ECI. Той предлага следните функции:


 - Офлайн настройка на нов продукт;
 - Архивиране на конфигурацията на компютъра;
 - Прехвърляне на конфигурацията към устройство чрез комуникационния порт.


Устройствата имат способностите да показват до 20 електрически параметри при измерване на частична или сумарна енергия. Частичните броячи могат да се стартират, спират или рестартират, за да се получат конкретни и специфични показатели за енергийната консумация.

 


Многотарифните показания дават възможност за измерване на консумираната енергията в различни времеви интервали (пикови, непикови) или да покажат консумираната енергия от различни източници (нормално, резервно захранване) само чрез едно измервателно устройство.


„Електромерите от серията Countis E са защитени срещу инверсия и могат сами да открият грешки в свързването. Монтажът и пускането в експлоатация на уредите са бързи, а правилното им функциониране е гарантирано“.

Тези импулсни измервателни уреди и концентратори намират отлично приложение в промишлеността, търговските центрове, центровете за данни и пристанищата и мн.др.

12
03
2019

Нови мултифункционални измерватели DIRIS A-40 за IoT среда от Socomec
Socomec разработи нови многофункционални анализиращи устройства на параметрите на нисковолтови и високоволтови електрически мрежи.
DIRIS A-40 са предвидени за панелен монтаж и са предназначени за измерване, мониторинг и отчитане на данните за консумираната енергия.
Те осигуряват на потребителя достъп до всички измерени величини, необходими за осъществяване на проекти за енергийна ефективност.
Цялата тази информация може да бъде анализирана и дистанционно посредством използването на софтуера VERTELIS.Новите устройства DIRIS A-40 предлагат набор от функции за измерване на напрежение, ток, мощност, електроенергия и качество на електроенергията.
Те могат да извършват анализ както на еднофазен, така и на трифазен товар. Серията включва изпълнения, съвместими с IoT за автоматичен експорт на данни.
Предимства на анализиращите устройства DIRIS A-40


Асистирана конфигурация


Помощникът за настройка ръководи потребителя стъпка по стъпка. Той открива и коригира също така грешки в конфигурацията.
Това съкращава наполовина от необходимото време за въвеждане в експлоатация и винаги осигурява надежден резултат.


Интелигентни сензори


Интеграцията на DIRIS A-40 в нови и съществуващи електрически инсталации е възможна чрез три различни типа токови сензори
– проходни токови сензори ТЕ, токови сензори с делимо ядро TR и гъвкави (Роговски) токови сензори TF.


Свързване с облакСерията включва изпълнения, съвместими с IoT, които позволяват автоматично експортиране на данни за дистанционна обработка
без ограничение във времето, разстоянието и срока за съхранение. 

Съответствие със стандарта IEC 61557-12

Референтният стандарт за устройства за измерване и мониторинг на работни характеристики (PMD) IEC 61557-12 гарантира високо ниво на производителността
и удовлетворителни работни показатели на PMD в условията на околна среда, характерна за промишлена експлоатация и търговско отчитане на електроенергията.

Дистанционен мониторинг на електрическа инсталация

Вграденото в серията DIRIS A-40 решение WEBVIEW-S позволява:

Измерване: 
 - Измерване на активна, реактивна и привидна енергия;
 - Архивен запис на направените измервания;
 - Графики на месечна, седмична, дневна или почасова база;
 - Автоматичен експорт на данни чрез FTPS във формат CSV.

 

Аларми:
 - Показване на аларми;
 - История на алармите.Мониторинг:
 - Измерване на електрически показатели в реално време;
 - Преглед на данните като графики или таблици;
 - Анализ на качеството на електроенергията.


02
10
2017

Продуктов ван с електроапаратура на SOCOMEC ще бъде в България през Октомври 2017

Със съдействието на DTS  - "Цифрови Преносни Системи " ООД, продуктов ван на SOCOMEC  бъде в България между 9-ти и 20-ти Октомври 2017 .

 

 

Демо-ванът, който е оборудван с комутационна и измервателна апаратура на SOCOMEC - Франция, ще е на разположение на клиентите ни в България и ще посети партньори в страната. Ще бъдат демонстрирани следните продуктови гами :

 

 


  • DIRIS DIGIWARE Революционна концепция за интегриране на  електрически  и неелектрически  измервания в единна система за мониторинг и контрол
  • DIRIS A10, A17, A40  Мултифунционални измерватели
  • COUNTIS Електромери
  • SIRCOVER AC  Ръчни changeover превключватели
  • ATyS Моторни и Автоматични превключватели тип АВР.
  • FUSERBLOC   Разединители в комбинация с предпазители
  • SIDERMAT Разединители в комбинация с предпазители с функция за дистанционно изключване
  • SIRCO, SIRCO M   Разединители
  • INOSYS Нова високотехнологична гама товарови разединители с дистанционно управление с патент на SOCOMEC​
04
10
2016

Предстоящ Семинар "Technical Day" на DTS и SOCOMEC. 09/11/2016 Хотел “Холидей Ин” - София от 9:00 часа.

«ДЕН НА ТЕХНИКАТА» 2016

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕTO И СКАЛИРУЕМИ UPS СИСТЕМИ НА SOCOMEC - Франция 


ПРОГРАМА

09 Ноември 2016

9:00       DTS - "Представяне на фирма DTS „ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ"                                   
             Лектор - г-н Иван Попов, Управител
09:15     SOCOMEC Group - "Представяне на компанията SOCOMEC"                                 
             Лектор - г-н Алеш Йенко, Регионален мениджър на SOCOMEC за Централна и  Източна Европа
09:30     UPS-ите в електрическите инсталации  - "Базисни концепции в помощ на проектантите работещи в областта
             на електроизграждането“                              
             Лектор - г-н Винко Божич, мениджър "Бизнес развитие"на SOCOMEC 
10:15     Нова UPS концепция DELPHYS Xtend - "Мощни UPS конфигурации на SOCOMEC базирани на модулност
             и енергоспетяващи технологии "                           
             Лектор - г-н Винко Божич, мениджър "Бизнес развитие"на SOCOMEC  

11:00     КАФЕ ПАУЗА 1 - Демонстрации на ATyS, INOSYS и DIGIWARE в намиращия се на паркинга DEMO-VAN

11: 30    Иновацията INOSYS   - "Представяне на новата високотехнологична гама товарови разединители с  
             дистанционно управление с патент на SOCOMEC"                       
             DIRIS DIGIWARE - "Революционна концепция за интегриране на  електрически  и неелектрически  измервания в
             единна система за мониторинг и контрол с патент на SOCOMEC"
12: 30    DIGIWARE софтуер - "Безплатен софтуер към DIGIWARE за конфигуриране на системата в посока локален, регионален или                национален обхват за контрол и мониторинг"                                           
             Лектор - г-н Джереми Вогт, продуктов мениджър, SOCOMEC PCS EE

13:00     КАФЕ ПАУЗА 2 - Демонстрации на ATyS, INOSYS и DIGIWARE в намиращия се на паркинга DEMO-VAN

13:30     Новите COUNTIS - "Новата гама мултифункционални електромери на  SOCOMEC"
14:00     Новата гама ATYS  - "Нововъведения в устройствата за автоматично включване на резерва - АВР тип Changeover
             на SOCOMEC"
             Лектор - г-н Джереми Вогт, продуктов мениджър, SOCOMEC PCS EE
14:30     Въпроси и отговори

ДЕМОНСТРАЦИОННИЯТ ВАН НА SOCOMEC ПОЗИЦИОНИРАН НА ПАРКИНГА НА ХОТЕЛА, Е НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ КАФЕ ПАУЗИТЕ

15:00      КОКТЕЙЛ                                                                                   
16:00      Край на семинара


Участието на самия семинар и на организираният след него коктейл са безплатни, след предварително потвърждение за присъствие.  

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ОТ ТУК

Можете да потвърдите участието си и на тел.  +359 887 877 002,  (+359 2) 9310397 

31
01
2016

Socomec с награда на Frost & Sullivan „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЛИДЕР В UPS ОБОРУДВАНЕТО“ 2015На 8 януари 2016 г. Socomec бе удостоена с награда на Frost & Sullivan Award 2015 за  „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЛИДЕР В UPS ОБОРУДВАНЕТО

 

Независимата стратегическа  консултантска фирма Frost & Sullivan е създадена през 1961 и оттогава осъществява международно проучване на пазара на конкуриращи се компании в широка гама от сектори и технологии и оценява съответното им представяне в различни области: лидерство, технологичните иновации, обслужване на клиенти, разработване на стратегически продукти и т.н.

За осми път от 2003 г. насам, Frost & Sullivan награждават Socomec за технологично превъзходството в UPS оборудването. Наградато се дава на базата на сравнение на водещите производители на UPS-и по света.

Изводите, направени от Frost & Sullivan в доклада си от проучването за 2015 г. не биха могли да бъдат по-ясни:  " Още от създаването си, Socomec продължи да развива технологиите използвана в своите UPS-и,  като в същото време винаги се гарантира, че направените нововъведения са фокусирани върху ползите за потребителите. "

Ето защо в Socomec са горди да получат това поредно признаване, като възнаграждение за постоянните инвестиции в R & D и способността им да предложи широка гама от продукти адаптирани към изискванията на пазара и нуждите на своите клиенти за високоефективни, икономически и мащабируеми решения. 

 

Вземете за пример най-новата гама  модулни UPS –и Green Power DELPHYS Xtend, които са специално проектирани за големи центрове за данни.  Това е UPS система с висока производителност, напълно мащабируем обхват, базирана на блокове с мощност 200 kW. Ситемата може да бъде постепенно разширена, за да осигури мощности от до 1200 kW. Тази гъвкавост осигурява много предимства за центровете за данни на операторите, като позволява прогресивно управление на допълнителни инвестиции, енергия и намаляването на оперативни разходи.

 

Поредното признание разширява списъка с награди, които  Socomec е получила през годините от Frost & Sullivan:

 

2003 и 2004: Награди за постижения в обслужването на клиенти

2006:  Награда за иновативни продукти

2009:  Награда за най-добра стратегия в UPS продуктов обхват.

2011:  Награда за продуктова иновация

2013:  Награда за диференциране на UPS продуктово направление.

2014:  Награда  Европейска компания на годината в сектора на UPS – ите.

2015:  Награда за технологичното лидерство в сферата на UPS-ите