Новини от DTS Ltd

28
10
2019

Експертни решения на Socomec за електрическа енергия на изложението „БЕЗ аварии“ 14. 11. 2019На 14. 11. 2019 от 09 часа в Гранд Хотел Пловдив на  изложението „БЕЗ аварии“ ,  DTS – „Цифрови преносни системи“ ще представи на системата DIGIWARE, патент на SOCOMEC. 


Системата DIGIWARE прави оценка за качеството на електрозахранването и енергопотреблението. Използва се за обследване не само за енергийна ефективност, но и за защита от аварии чрез контрол в различни точки на електрозахранването в обекта, като процесите се записват и анализират. Системата е универсална, като тя може да наблюдава и анализира информация още и от цифрови датчици за потребление на газ, на вода и др.Възможностите на DIGIWARE ще бъдат демонстрирани на атрактивен демо ван.

В продължение на почти един век Socomec създава експертиза и предоставя иновативни решения, целящи постигане на оптимални характеристики на електрическите инсталации. Благодарение на широкия спектър от продукти, решения и услуги, които непрекъснато усъвършенства, компанията Socomec е доказан експерт в новите технологии, използвани за осигуряване на максимална надеждност на енергоснабдяването на критично важни обекти.

Комутация на захранването

Управление на електроенергията и защита на хора и съоръжения

Компанията Socomec присъства активно на пазара на промишленото комутационно оборудване още от основаването си през 1922 г. „Днес тя е безспорен лидер в областта на разпределителните устройства ниско напрежение, предоставяйки експертни решения“. Тези решения гарантират:

- Изолиране и изключване под напрежение в най-взискателните приложения на комутационната апаратура;
- Непрекъснато захранване на електрооборудването чрез ръчно дистанционно или автоматично превключване;
- Защита на хора и имущество чрез решения на основата на предпазители и други специални решения.

Мониторинг на мощността

Управление на енергийната ефективност на сградите

Решенията на Socomec, от токовите сензори до широкия спектър от иновативни софтуерни пакети с възможности за разширяване, се разработват от експерти в областта на енергийната ефективност. „Те отговарят и на най-строгите изисквания на ръководителите и операторите на търговски, индустриални и административни сгради“. Съответствието е по отношение на:

- Измерване на енергопотреблението, идентифициране на източниците на прекомерно потребление и повишаване на информираността на обитателите за тяхното влияние;
- Ограничаване на реактивната електроенергия и избягване на свързаните с това тарифни санкции;
- Използване на оптимални тарифи, проверка на сметките за комунални услуги и точно разпределяне на разходите на електроенергия между потребителите;
- Мониторинг и откриване на повреди в изолацията.

Експертни услуги, извършвани от Socomec
Осигуряване на достъпна, безопасна и ефективна електроенергия

Socomec предлага широка гама допълнителни услуги за осигуряване надеждността и оптимизацията на оборудването на крайните потребители, включително:

- Профилактични и обслужващи дейности за намаляване на рисковете и повишаване на ефективността на работа;
- Измерване и анализ на широк спектър от електрически параметри с предоставяне на препоръки за подобряване качеството на електроенергията в обекта;
- Оптимизация на общите разходи по придобиване и поддръжка и безопасен преход при замяна на старо с ново поколение оборудване;
- Консултации и обучение от етапа на проектиране до крайния етап на покупка;
- Оценка на експлоатационните показатели на електрическата инсталация през целия жизнен цикъл на устройствата чрез анализ на данните, предавани от свързани устройства.

11
09
2019

Решение за съхранение на енергия на Socomec захранва надеждно и автономно отдалечени обекти

Система за съхранение на енергия SUNSYS PCS2 на утвърдения френски производител на решения за електрозахранване, контрол и безопасност на електрически мрежи ниско напрежение – Socomec, спечели наградата за иновации в сегмента „Съхранение на електрическа енергия” по време на тазгодишното издание на форума The Smarter E Europe/Intersolar в Мюнхен. Панаирът в Мюнхен бе домакин на близо 3000 изложители, които представиха иновативни решения за оползотворяване на слънчева енергия на около 50 000 посетителя, дошли да видят най-новите достижения в тази област. Наградата за решение за съхранение на енергия EES Award получи Socomec с решението си SUNSYS PCS². То има възможностите да захрани автономно напълно изолиран обект, благодарение на технологиите за възобновяема енергия и съхранение на енергия.


 

Intersolar е европейско търговско изложение, привличащо голям брой посетители, които се интересуват от производството на батерии и решения за съхранение на енергия. Форумът акцентира върху четири основни теми: фотоволтаици, слънчеви топлинни технологии, соларни електроцентрали, както и продукти и решения за интегриране на възобновяеми енергийни източници. Наградата за съхранение на електроенергия (EES Award) отличава иновативни продукти, решения и системи за съхранение на електрическа енергия. За да избере победителя, журито разглежда цялата верига на добавената стойност на предложените технологии, както и избраните конкретни приложения и бизнес модели. Продуктите и решенията, кандидати за наградата, трябва да демонстрират конкретни технологични и икономически иновации, които да позволят намаляване на производствените и продажните разходи и да отговарят на индустриални или обществени нужди.

Socomec представи своята система за съхранение на енергия за микро мрежи, акцентирайки специално върху конвертора SUNSYS PCS² IM. Решението осигурява електрозахранване на отдалечен изолиран обект, като същевременно намалява разходите за изграждане на нова електрическа мрежа. Системата управлява всичко, включително преобразувателите на мощността, батериите и енергийните източници. „Платформата за съхранение на енергия на Socomec, която е предназначена за хибридни електроразпределителни микро мрежи, е оптимално решение за електрифициране на селски или островни райони. Сред предложените иновации, Socomec се открои с решението си, което може да захрани напълно изолиран обект изцяло автономно, благодарение на технологиите за възобновяема енергия и съхранение на енергия“.
„Специалните познания на Socomec в областта на контрола върху преобразуването на електроенергия ниско напрежение са от решаващо значение за разработването на решения за съхранение на енергия", заявява г-н Тиери Лероа, директор на новото бизнес направление в компанията за решения за съхранение на енергия. „Натрупаният опит по време на пилотните проекти European Nice Grid и Nice Smart Valley ни позволи да развием надеждни и конкурентни решения за съхранение на енергия. Това доведе до създаването на нова структура в рамките на групата Socomec, посветена на съхранението на енергия", допълва той.


17
07
2019

Експертни решения на Socomec за ел. енергия, осветление и технологични процеси

В продължение на почти един век Socomec създава експертиза и предоставя иновативни решения, целящи постигане на
оптимални характеристики на електрическите инсталации. Благодарение на широкия спектър от продукти, решения и услуги,
които непрекъснато усъвършенства, компанията Socomec е доказан експерт в новите технологии, използвани за осигуряване
на максимална надеждност на енергоснабдяването на критично важни обекти. 


 Преобразуване на енергия

 oсигуряване на достъпност и съхраняване на висококачествена електроенергия. Гамата устройства на Socomec, използвани за гарантиране на максимална степен на надеждност в критично важни обекти и съоръжения, включва: 
- Статични източници на непрекъснато захранване (UPS) за високо качество на енергията без изкривявания и прекъсвания,
които възникват в първичния източник на захранване; 
- Превключване на високоефективни източници на захранване за прехвърляне на захранването към резервен източник; 
- Постоянен мониторинг на електрооборудването за предотвратяване на повреди и за намаляване на оперативните загуби; 
- Съхранение на енергия за осигуряване на правилната структура на енергопотреблението в сградите и за стабилизиране на електрическата мрежа. 
Комутация на захранването.


Управление на електроенергията и защита на хора и съоръжения. Компанията Socomec присъства активно на пазара на
промишленото комутационно оборудване още от основаването си през 1922 г. „Днес тя е безспорен лидер в областта на разпределителните устройства ниско напрежение, предоставяйки експертни решения“. Тези решения гарантират:
 - Изолиране и изключване под напрежение в най-взискателните приложения на комутационната апаратура; 
- Непрекъснато захранване на електрооборудването чрез ръчно дистанционно или автоматично превключване; 
- Защита на хора и имущество чрез решения на основата на предпазители и други специални решения. Мониторинг на мощността

Управление на енергийната ефективност на сградите

Решенията на Socomec, от токовите сензори до широкия спектър от иновативни софтуерни пакети с възможности за разширяване, се разработват от експерти в областта на енергийната ефективност. „Те отговарят и на най-строгите изисквания на ръководителите и операторите на търговски, индустриални и административни сгради“. 
Съответствието е по отношение на: 
- Измерване на енергопотреблението,
идентифициране на източниците на прекомерно потребление и повишаване на информираността на обитателите за тяхното влияние;
 - Ограничаване на реактивната електроенергия и избягване на свързаните с това тарифни санкции; 
- Използване на оптимални тарифи, проверка на сметките за комунални услуги и точно разпределяне на разходите на електроенергия между потребителите; 
- Мониторинг и откриване на повреди в изолацията.

Експертни услуги, извършвани от Socomec

Oсигуряване на достъпна, безопасна и ефективна електроенергия

Socomec предлага широка гама допълнителни услуги за осигуряване надеждността и оптимизацията на оборудването на крайните потребители, включително:
 - Профилактични и обслужващи дейности за намаляване на рисковете и повишаване на ефективността на работа; 
- Измерване и анализ на широк спектър от електрически параметри с предоставяне на препоръки за подобряване качеството на електроенергията в обекта; 
- Оптимизация на общите разходи по придобиване и поддръжка и безопасен преход при замяна на старо с ново поколение оборудване; 
- Консултации и обучение от етапа на проектиране до крайния етап на покупка; 
- Оценка на експлоатационните показатели на електрическата инсталация през целия жизнен цикъл на устройствата чрез анализ на данните, предавани от свързани устройства.

12
06
2019

Автоматични прекъсвачи за защита, мониторинг и контрол на електрооборудване НН от Terasaki

Terasaki Electric е японска компания с над 95-годишна история в областта на иновативните средства за защита и контрол на електрически системи ниско напрежение. Продуктовото портфолио на Terasaki включва автоматични прекъсвачи за промишлени, морски и търговски приложения. Разработените в Япония технологии на компанията осигуряват надеждна защита и безопасност на електрооборудването в електрическите инсталации.Японската компания е основана през далечната 1923 г. в Конохана-ку, един от административните райони на Осака, под името Terasaki Electric Works. „През 1963 г. тя патентова първия в света прекъсвач с токоогарничаващи функции. Европейският филиал, който е и неин първи филиал в световен мащаб, е открит през 1972 г. в Шотландия, Великобритания, под името Terasaki Electric Europe. Следващият патент е регистриран през 1985 г. за първото в света защитно реле с истинска RMS защита TemTrip, а през 2000 г. е патентована двойно контактна система с двойно отварящи и затварящи бобини за TeamPower2 ACB”, разказаха от DTS – „Цифрови преносни системи“. „Историята на Terasaki Electric 2007 г. е белязана от патента за TemBreak 2 CBR с интегрирана дефектнотокова защита (CBR) – първият в света прекъсвач, отговарящ на IEC 60947-21, Annex B“.

Основната дейност на фирмата включва инженеринг и производство на високонадеждни и безопасни системи за разпределение и контрол на електроенергия. Решенията на Terasaki Electric намират широко приложение в морски, офшорни, търговски и промишлени сектори.


Портфолиото на Terasaki Electric включва няколко продуктови гами:

Въздушни прекъсвачи ACB

Серията TemPower 2 включва въздушни прекъсвачи за номинален ток от 800 A до 6300 A. Те осигуряват бързо прекъсване на дъгата чрез технологията Double Break. Изделията предлагат лесно обслужване и бърза подмяна на главните контакти.

3P и 4P контактори в съответствие с IEC 60947-4-1, UL 508

TemContact 2 е нова продуктова група магнитни контактори и термични релета за претоварване. Контакторите се предлагат за стойности на номиналния ток от 6 А до 800 А в 9 размера с 3- или 4-полюсни версии. Контакторите TemContact 2 имат повишено изолационно напрежение (от 690 V до 1000 V AC) и издържат на импулсно напрежение от 6 kV до 8 kV за контактори над 40AF.
Прекъсвачи в лят корпус MCCB

Серията прекъсвачи TemBreak 2 притежават характеристики, които надвишават международните стандарти за безопасност. Уникалната система за блокиране на щепселните контакти на прекъсвачите MCCB гарантира, че през тях не протича ток, докато се монтират или демонтират. Прекъсвачите имат висока изключвателна способност до 200 kA при AC 380/415 V и се отличават с изключително компактни размери.

Продуктовата гама включва модели за номинални токове от 125 A до 3200 A. Прекъсвачите имат фиксирани термични защити до 1600 A и термични защити с настройка до 800 A. Налични са също защити с електронна настройка до 1600 A с интегриран мониторинг и комуникация.

Миниатюрни прекъсвачи MCB

Новата гама DIN модулни защити включва в себе си всички нови миниатюрни автоматични прекъсвачи, които имат клемни терминали с двойно свързване в долната част. Това позволява електрическа връзка както чрез кабел, така и посредством захранваща шина. Продуктовата гама обхваща над 500 модела прекъсвачи за защита срещу претоварване и късо съединение от 6 kA и 10 kA, което осигурява нужното решение за повечето приложения.Прекъсвачите са предвидени за номинални токове от 0.5 A до 123 A и обикновено сработват при стойност на тока до 10 kA. „Освен високата степен на защита, миниатюрните прекъсвачи MCB 6 kA и 10 kA са независимо тествани и сертифицирани по KEMA, което потвърждава високото качество на продуктите. Миниатюрните прекъсвачи MCB се предлагат в изпълнения с 1, 2, 3, 4, 1+N, 3+N полюси и B, C, D криви на изключване“. 

22
05
2019

Превключватели в защитен корпус от 20 до 1600 A на Socomec за неограничен кръг от приложенияКомутационните устройства са основна част от всяка електрическа система. Те се намират на всички нива в електроразпределителните схеми и гарантират безопасността и изолирането на части от мрежата или на специфично електрическо оборудване. Превключвателите в защитен корпус на Socomec осигуряват прекъсване и надеждно изолиране на всички вериги ниско напрежение, включително защита срещу контакт с елементи под напрежение, както и защита от въздействие на околната среда, например от прах, вода и други рискови фактори. Позволяват изключване и изолиране на електрозахранването възможно най-близо до оборудванет
Инсталирани в близост до електродвигател или машина, превключвателите със защитен корпус се използват както за осигуряване
на функция за аварийно спиране, така и за изолиране на оборудването по време на почистване, поддръжка и проверка.
Защитените превключватели предпазват потребителя от случайно стартиране на електрическите машини.


Оптимизирана и безопасна експлоатация

„Затворените в защитен корпус прекъсвачи подобряват експлоатационната готовност на оборудването чрез намаляване времето на престой и осигуряване на безопасност по време на обслужващи или ремонтни дейности по оборудването“.

 

Здрава конструкция за екстремни условияГарантиране на по-високо ниво на безопасност

Превключвателите със защитен корпус, използвани за машини в непосредствена близост, гарантират безопасността на хората и имуществото, като същевременно осигуряват спазване на европейските стандарти и директиви.

Превключватели със защитен корпус и шкафове за защита

„Socomec присъства на пазара на електрически комутационни устройства от 1922 г., като за това време компанията се е утвърдила като световен лидер и безспорен референтен критерий. Решенията със защитни корпуси, с или без предпазители, са подходящи за широк спектър от търговски и индустриални електроразпределителни системи и приложения. Тези решения са за приложения, вариращи от 20 до 1600 А и отговарящи на IEC или UL стандарт, които формират един от най-широките асортименти на пазара“. 

Висока безопасност и надеждност, съчетани с лесен монтаж

Отличителна специфика на превключвателите е ясното обозначение на положението на превключвателя. Снабдени са с тройна блокировка в изключено положение за безопасно изолиране. Осигурено е преминаването към механични операции или електрическа експлоатация.

Кабелите се прокарват през предварително изрязани отвори в горната или долната част, за да се спести време при окабеляването. Пространството за окабеляване е голямо, което позволява свързване на по-големи кабели.

Използвана е доказана технология на комутационното оборудване за превключватели и прекъсвачи. Характеризират се със здрав механизъм и външна ръкохватка.

Превключвателите със защитен корпус на Socomec съответстват на Европейската директива за оборудване ниско напрежение. Те отговарят на изискванията на стандартите за оборудване IEC 60947-3 и -6 и за монтаж IEC 61439-1 и -2.

Широка продуктова гама

Гамата от превключватели в защитен корпус покрива широк диапазон от номинални параметри (от 20 до 1600 А), видове превключватели и материали на корпуса (поликарбонат, полиестер, стомана с покритие и неръждаема стомана), които я правят подходяща за всяко приложение.