Съхранение на енергия SOCOMEC

Система за съхранение на енергия

 Система за съхранение на енергия SUNSYS HES за използване на открито. от 186 kWh до няколко MVA / MWh системи.

FLYWHEEL

Системата FLYWHEEL предоставя високо ниво на налично захранване за DELPHYS MP elite, DELPHYS MX и Green Power 2.0 DELPHYS GP UPS.

BHC - Battery Health Check

Професионална грижа за "здравето"на батерията

Flywheel technology VSS+ DC (Voltage Support Solution)

Подсигурява резервно захранване на DELPHYS UPS, преодолявайки ограниченията, разходите и рисковете свързани с батериите.
Може да Ви интересуват иСистема за съхранение на енергията 


Най-новата разработка на Socomec при решенията за съхранение на енергия e системата за съхранение на енергия за използване на открито SUNSYS Hybrid Energy Storage (HES) L, обединяваща доказани технологии от тип „всичко в едно“.  Партньор на Socomec е компанията CATL, чиято акумулаторна батерия LFP EnerOne се използва в SUNSYS HES. Важно предимство на новата система базирана на литиева батерия е нейната безопасност. SUNSYS HES L е тествана и сертифицирана по най-новите и строги стандарти IEC и UL за монтаж в различни климатични райони. SUNSYS HES L използва модулни компоненти, които инсталирани паралелно могат да създадат десетки комбинации по отношение на kVA/kWh. 

Система за съхранение на енергия включва два основни типа шкафове: за батерии и за конвертори. Използването на допълнителни шкафове позволява увеличаване на съхраняваната енергия (SUNSYS DC-Cab L).

Разработени са персонализирани решения за приложения, работещи в мрежа (режим On-grid) и извън мрежа (режим Off-grid) – SUNSYS AC-Cab L. Партньор на SOCOMEC е CATL, чиито акумулаторни батерии се използват в SUNSYS HES L. Шкафовете за батерии с мощност от 186 kWh пристигат напълно сглобени, и свеждат до минимум времето за инсалиране на място. За допълнителна гъвкавост, шкафовете на конверторите могат да бъдат конфигурирани с от 1 до 6 модула с мощност 50 kVA, постигайки мощност за един шкаф от 50 kVA до 300 kVA. За по-големи инсталации е възможно да се комбинират два конверторни шкафа. Вътрешните части на шкафа интегрират системата за управление на акумулаторната батерия, но „сърцето“ на системата е модул за интелигентна автоматизация, позволяващ пакетиране на функциите за съхранение на енергията с оглед   постигане на максимални икономии и намаляване времето за възвръщаемост на инвестицията.

 

Предимства на Системата за съхранение на енергия SUNSYS HES L:


Висока степен на безопасност

• Конверторите на Socomec използват безопасна технология за преобразуване с ограничаване на фазовия шум;

• Батерията на CATL използва литиево-железен фосфат (LFP), който може да издържи на термичен разгон;

• SUNSYS HES L е в съответствие с изискванията на UL9540-2020.

Изключителна гъвкавост

• Конфигурирането е на база 3 стандартни шкафа (C-Cab, B-Cab и DC-Cab) и един проектиран по заявка шкаф AC-Cab, който може да бъде адаптиран към приложението;

• Инсталацията може да бъде надградена за увеличена мощност и/или енергия.

 

Бърза и безпроблемна инсталация

• Шкафовете за акумулаторните батерии B-Cabs се доставят сглобени;

• Шкафовете C-Cab са с интегрирана интелигентност по отношение на енергийния мениджмънт PMS (Power Measurement System) и сградния мениджмънт BMS (Building Management System);

• Намалена поддръжка на ОВК инсталацията реализирана с въздушни филтри;

• Смяна на захранващите модули в C-Cab в работен режим;

• Индивидуално изключване на шкафа за акум. батерии B-Cab при смяна на модул;

 

Вижте демонстрация на живо на системата SUNSYS HES L  тук