Нови продукти

DELPHYS MP Elite+

Resilient transformer-based power protection from 60 to 200 kVA

Решение за, Индустрия, 
Процеси, Инфраструктура, 
Здравеопазване, Услуги, 
Телекомуникации

MASTERYS GP 4

4-то поколение цифров високо-производителен UPS

Full-rated power: kW=kVA

Tрифазен вход /трифазен изход  от 60 до 160 kVA

UPS MASTERYS BC +

UPS MASTERYS BC +  4- то поколение UPS  трифазен вход / трифазен изход от 100 до 160 kVA 

MODULYS GP 2.0 (25-600 kVA/kW )

Green Power 2.0 Иновативно решение за защита на критични приложения за компютърни помещения, центровете за данни, банки, здравни заведениятелекоми.