> Разединители SOCOMEC > Разединители с ръчно управление SOCOMEC

Разединители SOCOMEC

SIDER и SIDER ND

От 125 до 1 600 A. SIDER и SIDER ND са ръчни 3 или 4 полюсни разединители с видима индикация за прекъсване за работа под товар.  Осигуряват безопасно резединение на вякакви НВ вериги.

ПРЕДИМСТВА

Безопасност благодарение на видимата индикация за прекъсване

Предназначени за използване в обезопасени табла използвани в среда с риск от експлозия (зони 21 и 22). Добавеният индикатор , механично свързан със системата за прекъсване (само при модел SIDER) , предоставя надеждна информация за позицията, видима в  предната част на таблото.

 

Mодулен продуктСТАНИ ПАРТНЬОР НА

DTS