> UPS системи SOCOMEC > Kомуникация с UPS SOCOMEC

Kомуникация с UPS SOCOMEC

RT VISION INTERFACE

SNMP / WEB интерфейсът е интерфейс между UPS и мрежата.  SNMP / WEB интерфейсът поддържа два вида протоколи - SNMP и HTTP за потребителски достъп. Чрез SNMP NMS и Web Browser, потребителят може да получи UPS статус, да издава команди на UPS и да настрои SNMP / WEB интерфейс през мрежата. SNMP / WEB интерфейсът предоставя и софтуер за изключване на различни операционни системи. Софтуерът за изключване, който работи под различни операционни системи, може да се свърже към SNMP / WEB интерфейс автоматично чрез мрежата и да комуникира с SNMP / WEB интерфейс чрез протокол SNMP. Софтуерът за изключване извлича UPS информация от SNMP / WEB интерфейс. Софтуерът за изключване след това ще пристъпи към процеса на изключване, за да предотврати необичайното изключване на хост или сървър поради събития в захранване.


Разгледай цялото продуктово направление »


Може да Ви интересуват и


СТАНИ ПАРТНЬОР НА

DTS