> Измерватели SOCOMEC > ЕЛЕКТРОМЕРИ COUNTIS SOCOMEC

ЕЛЕКТРОМЕРИ COUNTIS SOCOMEC

COUNTIS E0x

Countis Ex
Монофазни kWh мрежи

Директен вход до 32 A
1 импулсен изход
E02: MID сертифициран по EN 50470

Countis E1x

Countis Ex E10, E11, E12
Монофазни kWh мрежи

Директен вход до 63 A
Клас 1 съгласно IEC 62053-21
1 импулсен изход
E11: двойна тарифа

Countis E2x

Countis E20 & E21
Трифазни kWh мрежи

Директен вход до 63 A
Клас 1 съгласно IEC 62053-21
1 импулсен изход
E21: двойна тарифа

Countis E3x

Countis E30 - E34

Трифазни kWh мрежи


Директен вход до 100А
Клас 1 съгласно IEC 62053-21
1 импулсен изход (освен за E33)

Countis E4x

Countis E40 - E44

Трифазни kWh мрежи


Свързване през CT / 5 A до 6 000 A
KWh и Kvarh измерване
1 импулсен изход (освен за E43)

Countis E5x

Countis E50 & E53

Монофазни и Трифазни kWh мрежи


Измерва активна и реактивна енергия. Директо мерене до 100А , монофазно или трифазно

Countis E63

Countis E63

Трифазни kWh мрежи


3 независими директни входа до 100 A. Клас 1 съгласно IEC 62053-21
RS 485 Modbus протокол
4 тарифи

Система RETROFIT - Модернизация

Електромери и измерватели приложими към стари (съществуващи ) инсталации.

COUNTIS ECix

Централизирано мулти устройство


7 входа с вкл/изкл. Памет с програмирано време за kWh
потребление за период от 170 дни,
Може да Ви интересуват иСерията прецизни електромери Countis E са подходящи за всички типове мрежи – 32 или 63 А монофазно директно свързване, 63 или 100А трифазно свързване, както и чрез токов трансформатор.

 

В зависимост от модела, електромерите са с висок клас на точност – 1 или 2, съответстващи на изискванията на стандарт DIN43864.  Всички модели са с вграден импулсен изход SO и правят директни измервания до 100 А или чрез токови трансформатори.


Като опция, някои модели поддържат RS485 комуникация благодарение на Jbus/Modbus протокол, което прави възможно предаване и съхраняване на данни в отдалечена система за мониторинг или сградна автоматизация (BMS).