> Измерватели SOCOMEC > МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕРВАТЕЛИ SOCOMEC

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕРВАТЕЛИ SOCOMEC

DIRIS A10

• Мулти измервания
• Индикации
• Aларми

DIRIS A17

• Mулти измервания
• Индикации
• Аларми

DIRIS A20

• Mулти измервания
• Индикации
• Аларми

DIRIS A40/41

DIRIS A40 и A41 са измерватели за енергийно-ефективни проекти.

DIRIS A60

• DIRIS A40 с регистриране на събития
(напрежения/токове) и запаметяване
на RMS за един полупериод на кривата

DIRIS A80

DIRIS A80 с регистриране на събития (напрежения/токове) и запаметяване на RMS за един полупериод на кривата

Система RETROFIT - Модернизация

Електромери и измерватели приложими към стари (съществуващи ) инсталации.

Опционални модули

• RS 485 Modbus комуникация
• RS 485 Profibus-DP комуникация
• Ethernet комуникация

Опционални модули

• RS 485 Modbus комуникация
• Аларми или импулс : 1 конфигурируем
релеен изход




Може да Ви интересуват и