> Електронна защита SOCOMEC > ТОРОИДАЛНИ БАЛАНСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ SOCOMEC

ТОРОИДАЛНИ БАЛАНСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ SOCOMEC

SURGYS® RS-2 / mA-2 / TEl-2 / COAX

• Слаботокова защита от пренапрежение
за оборудване, свързано към
телекомуникационни мрежи и системи за
пренос на данни

SURGYS® D40 / E10  1 

• Разпределително устройство за защита от
пренапрежение и защита за оборудването

SURGYS® G140-F / G40-FE / G70 2

• Основно устройство за защита от пренапрежение във вериги с ниско напрежение

ТОРОИДАЛНИ БАЛАНСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

• Отварящи се или затворени тороиди
Може да Ви интересуват и