> Измерватели SOCOMEC > ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ И ШУНТОВЕ SOCOMEC

ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ И ШУНТОВЕ SOCOMEC

Защитно устройство за токовтрансформатор

Токови трансформатори

От 5 до 5 000 A
Адаптира се към шини и кабели, статорни намотки
Трифазна версия
Клас 0.5 - 1 - 0.2S

Шунтове

• От 1 до 6 000 A, на 100 mV
• Клас 0.5
Може да Ви интересуват иТокови трансформатори с делимо ядро и проходни токови трансформатори от 5 до 5000 A.

Токовите трансформатори за ниско напрежение (НН) от 5А до 5000А предназначени за работа на закрито.

Габаритните и монтажните размери на ТТ предлагано ит DTS са стандартизирани , което гарантира, че е възможно  трансформатора  да  бъде събран в планираното място. 

Токови трансформатори за вътрешен монтаж, за измерване и защита.

Токови трансформатори (НН) за DIN релса.