ЕЛ. ТАБЛА

Важните функции по разпространение и разпределяне на електроенергията в сградите се осъществяват от един основен градивен елемент от електроинсталацията — ел табла.

Различните табла събират в себе си уникално съчетание от електрически връзки за преразпределение на енергията. Фирма DTS — „Цифрови преносни системи” ООД е специализирана в производство и монтаж на разнообразни ел табла с много високо качество и гарантиращи сигурност в електрозахранването. Предлагаме инсталиране и поддръжка, както и консултации и диагностика при проблемни устройства.


Нашата визия е, че всички ел табла трябва да служат на хората чрез прецизен контрол на електроподаването.

Тези продукти не трябва да са източник на притеснение и несигурност, а точно обратното — те трябва да насочват енергията според нуждите на човека и с гарантирана безопасност. Затова прилагаме модерна цифрова технология за професионална изработка, настройване, монтиране и ремонт, която осигурява по-точна диагностика и повече контрол при работа. Така всички поръчани от нас ел табла работят с точността и надеждността на добър приятел.


Проблемите с електрическите инсталации може да дойдат от най-различни места.

Те може да са плод на неточности в работата на промишлени машини, на грешки при подаването на ток и дори на атмосферни влияния. Затова е ключова надеждността на използваните табла. Всички те трябва да са устойчиви, професионално проектирани и качествено монтирани и ремонтирани. Само тогава ще почувстваме ползата от тях за контрола и разпределението на електроенергия. Фирма DTS — „Цифрови преносни системи” ООД предлага точно този контрол. Ние не предлагаме просто ел табла. Предлагаме сигурно и ефективно овладяване на електрическата енергия. Нашите продукти работят така че не е нужно да мислиш за тях, не е нужно да се тревожиш. Те са в пълен синхрон с духа на 21 век — векът на позитивното сътрудничество между човека, технологиите и енергията.


Нашите ел табла могат да се използват напълно безопасно от човека, без никакъв риск за него или за сградата.

Съзнаваме и разбираме опасенията от силата на тока и създаваме табла с идеята да отстраним напълно тези опасения и да фокусираме вниманието върху ползите. Предлаганите от нас устройства осигуряват непрекъснато и сигурно захранване, като са съобразени с вероятността за евентуални деформации на електрическите уредби и разнообразни смущения в електрическите вериги. Освен това държим нашите ел табла да могат да се обслужват лесно и с нулев риск за човека. Улеснената поддръжка на ел табла, безопасен достъп, защита от допир на части под напрежение – това са основните ръководни принципи на нашата работа. Така постигаме целта си — създаваме ел табла изцяло в услуга на хората.