Новини от DTS Ltd

16
11
2021

DTS - Соларни инвертори с високо качество и конкурентна цена

DTS -  Соларни инвертори с високо качество и конкурентна цена 

 

Фотоволтаичните системи оползотворяват един от най-мощните и в същото време безплатни ресурси на природата, а именно: енергията, произвеждана от слънцето. Те използват полупроводникова технология за преобразуване на енергията от слънчева светлина в електричество, което може да захранва и Вашето домакинство. В момента на пазара се предлагат различни фотоволтаични панели и технологии за преобразуване на слънчевата енергия, които дават възможност да се избере най-подходящото решение за всяко приложение. Независимо от вида им – свързани с енергийната система (On Grid), за автономно захранване извън енергийната система (Off Grid) или хибридни (On/Off Grid) можем да предложим правилното решение и да Ви консултираме за неговото ефективно използване. „Нашата компания предлага 9 модела инвертора, от които 2 са Off Grid, а 7 са хибридно изпълнение On/Off Grid. Хибридните (On/Off Grid) инвертори са интелигентни и особено подходящи за битово приложение във ваканционни имоти поради възможността да се използват както за собствена консумация по време на обитаване на имота така и за отдаване енергия в мрежата която да се изкупува на база договор с електроенергийния дистрибутор когато имотът не се обитава с което се генерират приходи“.

 

On/Off Grid PV inverters REVO 3kW-24V / 5.5kW–48V / 8kW-48V WiFi
Моделите REVO-II 3kW-24VDC / 5,5kW-48VDC и REVO-III 8kW-48VDC с Wi-Fi и Touch Screen представляват многофункционално хибридно устройство, съчетаващо различни функции на инвертор, фотосоларно зарядно устройство и UPS, осигуряващо непрекъсваемо денонощно електрозахранване на товарите при наличие или отсъствие на мрежово електрозахранване.

Инверторите отдават и акумулират енергия, като разполагат с леснодостъпен LCD сензорен дисплей, чрез който потребителят може да настройва визуализираната информация, като например ток на зареждане на батерията, приоритет на променливотоковото и/или на соларното зарядно устройство, настройка на входното напрежение в зависимост от различните приложения и др.  

 

 

Основни технически характеристики: 

 • Сензорен екран;
 • Конфигурируемо захранване на товарите от соларните панели, от акумулаторните батерии, от мрежата или едновременно от всички за постигане поносимост в продължение на до 5 сек. на двойно по-висока мощност от номиналната ;
 • Изходен коефициент на мощността PF=1 (т.е. kVA=kW);
 • При генерирана по-висока соларна мощност от временно консумираната мощност от товарите плюс консумираната мощност за зареждане на батерията, инверторът отдава излишната енергия към мрежата. Възможност да работи изцяло в режим On Grid при липса на консумация на електроенергия, например в случай на приложение във ваканционни имоти когато те не се обитават;
 • Файл с хронология на процесите, списък с алармите, регистър на генерираната енергия, както и запис за консумираната енергия от товарите;
 • Настройки за език, дата и време;
 • Вграден противопрахов филтър;
 • Конфигуриране на променливотоковите параметри за зареждане на батерията и за обслужване на товарите;
 • Конфигуриране на постояннотоковите параметри за напрежение и ток на зареждане;
 • Външно Wi-Fi устройство включено в комплектацията;
 • Вградена функция за паралелна работа на до 9 устройства в монофазни или в трифазни системи за постигане на сумарна мощност до 50 kW;
 • Работа със или без батерия;
 • Широк диапазон на входното DC напрежение от соларните панели: 120 – 450 VDC;
 • Самостоятелно микропроцесорно управление CPU;
 • Максимална соларна мощност от фотоволтаичните панели до 3000W / 4500W / 7500 W в зависимост от модела;
 • Възможност за едновременно захранване на товарите от соларния източник и от мрежата.On/Off Grid PV inverters REVO-E Plus 3,5kW-24V/5.5kW–48V WiFi Моделите REVO-E Plus 3.5kW–24VDC / 5.5kW–48VDC Wi-Fi са хибридни соларни инвертори с LCD дисплей и широк диапазон 120 - 450 VDC на входното постояннотоково напрежение от соларните панели. Те са от вида On/Off Grid, т.е. с възможност освен да захранват товарите, също и да отдават енергия обратно в мрежата в случай, че генерираната от слънчевите панели мощност превишава тази на консуматорите плюс необходимата енергия за зареждането на батерията. Устройствата могат да работят с или без акумулаторна батерия, като имат вградена функция WiFi даваща възможност за дистанционен мониторинг и конфигуриране. 

Основни технически характеристики: 

 • Хибриден соларен инвертор от вида On/Off Grid;
 • Изходен коефициент на мощността PF=1 (т.е. kVA=kW);
 • Съчетава режима “On Grid” с възможност за зареждане на външна батерия за съхранение на енергия;
 • Конфигуриране с помощта на LCD дисплей с даване на приоритет за зареждане на батерията от соларните панели и/или от мрежата;
 • Текуща автоматична оптимизация в зареждането на батерията съобразно интензивността на слънцегреенето посредством интелигентно зарядно устройство от вида „Smart charger“;
 • Съвместимост с напрежението от мрежата или от генератор;
 • Защита от претоварване, от нерегламентирана температура или от късо съединение;
 • Файл с хронология на алармените състояния и историята на процесите;
 • Външно Wi-Fi устройство включено в конфигурацията и цената;
 • Паралелна работа на до 9 устройства в монофазни или в трифазни системи за постигане на обща мощност до 50 kW;
 •                      https://www.dts-ups.com/                                                 https://www.dts-ups.com/eshop/ 30
03
2020

SOCOMEC осигуряват жизненоважно резервно захранване

Иновативните UPS устройства с възможност за замяна в работен режим на Socomec и високоефективните литиево-йонни батерии на Saft осигуриха на четвъртата по големина в света компания за добив на нефт и газ Total защита на суперкомпютъра (HPC), обслужващ центъра й за данни в 235-метровата кула FRASERS в Сингапур. Да бъде защитен един от най-големите индустриални суперкомпютри в света е голямо предизвикателство. Socomec и Saft, лидер в производството на батерии, създадоха и внедриха успешно високоефективна UPS система с литиево-йонни батерии и в центъра за данни на научно-изследователското звено на Total в град По, Франция.За да отговорят на поставените изисквания, Saft и Socomec обединиха усилията си и интегрираха батериите Flexion на Saft в UPS устройства Delphys Xtend GP на Socomec. И двата компонента са модулни и енергийно ефективни, така че позволяват мащабиране и възможност за покриване на нови допълнителни енергийни нужди във времето. "Програма за функционално тестване и сертифициране визуализира електрическите характеристики на системата, както и на електронния контролен интерфейс между батерията и UPS устройството на Socomec". Системата от литиево-йонни батерии с европейски произход е проектирана да осигури 550 kW за период до седем минути в диапазона на напрежение, изискван от UPS устройството след 15-годишен експлоатационен живот. Технологията на Socomec осигурява възможност за подмяна на батериите в работен режим, позволява разширение както и поддръжка на системата без прекъсване на операциите в центъра за данни.


28
10
2019

Експертни решения на Socomec за електрическа енергия на изложението „БЕЗ аварии“ 14. 11. 2019На 14. 11. 2019 от 09 часа в Гранд Хотел Пловдив на  изложението „БЕЗ аварии“ ,  DTS – „Цифрови преносни системи“ ще представи на системата DIGIWARE, патент на SOCOMEC. 


Системата DIGIWARE прави оценка за качеството на електрозахранването и енергопотреблението. Използва се за обследване не само за енергийна ефективност, но и за защита от аварии чрез контрол в различни точки на електрозахранването в обекта, като процесите се записват и анализират. Системата е универсална, като тя може да наблюдава и анализира информация още и от цифрови датчици за потребление на газ, на вода и др.Възможностите на DIGIWARE ще бъдат демонстрирани на атрактивен демо ван.

В продължение на почти един век Socomec създава експертиза и предоставя иновативни решения, целящи постигане на оптимални характеристики на електрическите инсталации. Благодарение на широкия спектър от продукти, решения и услуги, които непрекъснато усъвършенства, компанията Socomec е доказан експерт в новите технологии, използвани за осигуряване на максимална надеждност на енергоснабдяването на критично важни обекти.

Комутация на захранването

Управление на електроенергията и защита на хора и съоръжения

Компанията Socomec присъства активно на пазара на промишленото комутационно оборудване още от основаването си през 1922 г. „Днес тя е безспорен лидер в областта на разпределителните устройства ниско напрежение, предоставяйки експертни решения“. Тези решения гарантират:

- Изолиране и изключване под напрежение в най-взискателните приложения на комутационната апаратура;
- Непрекъснато захранване на електрооборудването чрез ръчно дистанционно или автоматично превключване;
- Защита на хора и имущество чрез решения на основата на предпазители и други специални решения.

Мониторинг на мощността

Управление на енергийната ефективност на сградите

Решенията на Socomec, от токовите сензори до широкия спектър от иновативни софтуерни пакети с възможности за разширяване, се разработват от експерти в областта на енергийната ефективност. „Те отговарят и на най-строгите изисквания на ръководителите и операторите на търговски, индустриални и административни сгради“. Съответствието е по отношение на:

- Измерване на енергопотреблението, идентифициране на източниците на прекомерно потребление и повишаване на информираността на обитателите за тяхното влияние;
- Ограничаване на реактивната електроенергия и избягване на свързаните с това тарифни санкции;
- Използване на оптимални тарифи, проверка на сметките за комунални услуги и точно разпределяне на разходите на електроенергия между потребителите;
- Мониторинг и откриване на повреди в изолацията.

Експертни услуги, извършвани от Socomec
Осигуряване на достъпна, безопасна и ефективна електроенергия

Socomec предлага широка гама допълнителни услуги за осигуряване надеждността и оптимизацията на оборудването на крайните потребители, включително:

- Профилактични и обслужващи дейности за намаляване на рисковете и повишаване на ефективността на работа;
- Измерване и анализ на широк спектър от електрически параметри с предоставяне на препоръки за подобряване качеството на електроенергията в обекта;
- Оптимизация на общите разходи по придобиване и поддръжка и безопасен преход при замяна на старо с ново поколение оборудване;
- Консултации и обучение от етапа на проектиране до крайния етап на покупка;
- Оценка на експлоатационните показатели на електрическата инсталация през целия жизнен цикъл на устройствата чрез анализ на данните, предавани от свързани устройства.

11
09
2019

Решение за съхранение на енергия на Socomec захранва надеждно и автономно отдалечени обекти

Система за съхранение на енергия SUNSYS PCS2 на утвърдения френски производител на решения за електрозахранване, контрол и безопасност на електрически мрежи ниско напрежение – Socomec, спечели наградата за иновации в сегмента „Съхранение на електрическа енергия” по време на тазгодишното издание на форума The Smarter E Europe/Intersolar в Мюнхен. Панаирът в Мюнхен бе домакин на близо 3000 изложители, които представиха иновативни решения за оползотворяване на слънчева енергия на около 50 000 посетителя, дошли да видят най-новите достижения в тази област. Наградата за решение за съхранение на енергия EES Award получи Socomec с решението си SUNSYS PCS². То има възможностите да захрани автономно напълно изолиран обект, благодарение на технологиите за възобновяема енергия и съхранение на енергия.


 

Intersolar е европейско търговско изложение, привличащо голям брой посетители, които се интересуват от производството на батерии и решения за съхранение на енергия. Форумът акцентира върху четири основни теми: фотоволтаици, слънчеви топлинни технологии, соларни електроцентрали, както и продукти и решения за интегриране на възобновяеми енергийни източници. Наградата за съхранение на електроенергия (EES Award) отличава иновативни продукти, решения и системи за съхранение на електрическа енергия. За да избере победителя, журито разглежда цялата верига на добавената стойност на предложените технологии, както и избраните конкретни приложения и бизнес модели. Продуктите и решенията, кандидати за наградата, трябва да демонстрират конкретни технологични и икономически иновации, които да позволят намаляване на производствените и продажните разходи и да отговарят на индустриални или обществени нужди.

Socomec представи своята система за съхранение на енергия за микро мрежи, акцентирайки специално върху конвертора SUNSYS PCS² IM. Решението осигурява електрозахранване на отдалечен изолиран обект, като същевременно намалява разходите за изграждане на нова електрическа мрежа. Системата управлява всичко, включително преобразувателите на мощността, батериите и енергийните източници. „Платформата за съхранение на енергия на Socomec, която е предназначена за хибридни електроразпределителни микро мрежи, е оптимално решение за електрифициране на селски или островни райони. Сред предложените иновации, Socomec се открои с решението си, което може да захрани напълно изолиран обект изцяло автономно, благодарение на технологиите за възобновяема енергия и съхранение на енергия“.
„Специалните познания на Socomec в областта на контрола върху преобразуването на електроенергия ниско напрежение са от решаващо значение за разработването на решения за съхранение на енергия", заявява г-н Тиери Лероа, директор на новото бизнес направление в компанията за решения за съхранение на енергия. „Натрупаният опит по време на пилотните проекти European Nice Grid и Nice Smart Valley ни позволи да развием надеждни и конкурентни решения за съхранение на енергия. Това доведе до създаването на нова структура в рамките на групата Socomec, посветена на съхранението на енергия", допълва той.


17
07
2019

Експертни решения на Socomec за ел. енергия, осветление и технологични процеси

В продължение на почти един век Socomec създава експертиза и предоставя иновативни решения, целящи постигане на
оптимални характеристики на електрическите инсталации. Благодарение на широкия спектър от продукти, решения и услуги,
които непрекъснато усъвършенства, компанията Socomec е доказан експерт в новите технологии, използвани за осигуряване
на максимална надеждност на енергоснабдяването на критично важни обекти. 


 Преобразуване на енергия

 oсигуряване на достъпност и съхраняване на висококачествена електроенергия. Гамата устройства на Socomec, използвани за гарантиране на максимална степен на надеждност в критично важни обекти и съоръжения, включва: 
- Статични източници на непрекъснато захранване (UPS) за високо качество на енергията без изкривявания и прекъсвания,
които възникват в първичния източник на захранване; 
- Превключване на високоефективни източници на захранване за прехвърляне на захранването към резервен източник; 
- Постоянен мониторинг на електрооборудването за предотвратяване на повреди и за намаляване на оперативните загуби; 
- Съхранение на енергия за осигуряване на правилната структура на енергопотреблението в сградите и за стабилизиране на електрическата мрежа. 
Комутация на захранването.


Управление на електроенергията и защита на хора и съоръжения. Компанията Socomec присъства активно на пазара на
промишленото комутационно оборудване още от основаването си през 1922 г. „Днес тя е безспорен лидер в областта на разпределителните устройства ниско напрежение, предоставяйки експертни решения“. Тези решения гарантират:
 - Изолиране и изключване под напрежение в най-взискателните приложения на комутационната апаратура; 
- Непрекъснато захранване на електрооборудването чрез ръчно дистанционно или автоматично превключване; 
- Защита на хора и имущество чрез решения на основата на предпазители и други специални решения. Мониторинг на мощността

Управление на енергийната ефективност на сградите

Решенията на Socomec, от токовите сензори до широкия спектър от иновативни софтуерни пакети с възможности за разширяване, се разработват от експерти в областта на енергийната ефективност. „Те отговарят и на най-строгите изисквания на ръководителите и операторите на търговски, индустриални и административни сгради“. 
Съответствието е по отношение на: 
- Измерване на енергопотреблението,
идентифициране на източниците на прекомерно потребление и повишаване на информираността на обитателите за тяхното влияние;
 - Ограничаване на реактивната електроенергия и избягване на свързаните с това тарифни санкции; 
- Използване на оптимални тарифи, проверка на сметките за комунални услуги и точно разпределяне на разходите на електроенергия между потребителите; 
- Мониторинг и откриване на повреди в изолацията.

Експертни услуги, извършвани от Socomec

Oсигуряване на достъпна, безопасна и ефективна електроенергия

Socomec предлага широка гама допълнителни услуги за осигуряване надеждността и оптимизацията на оборудването на крайните потребители, включително:
 - Профилактични и обслужващи дейности за намаляване на рисковете и повишаване на ефективността на работа; 
- Измерване и анализ на широк спектър от електрически параметри с предоставяне на препоръки за подобряване качеството на електроенергията в обекта; 
- Оптимизация на общите разходи по придобиване и поддръжка и безопасен преход при замяна на старо с ново поколение оборудване; 
- Консултации и обучение от етапа на проектиране до крайния етап на покупка; 
- Оценка на експлоатационните показатели на електрическата инсталация през целия жизнен цикъл на устройствата чрез анализ на данните, предавани от свързани устройства.


Първа   « 1 2 3 4 5 »  Последна