Нови продукти

MODULYS XL

Модулно изпълнение за най-критични приложения
UPS от 200 до 4800 kVA/kW

MODULYS XS

MODULYS XS

Трифазен UPS от 2.5 до 20 kVA/kW

MODULYS GP 2.0 range. От 25 до 600 kVA/kW

MODULYS GP - Green Power 2.0 range

MODULYS RM GP 2.0 до 4 x 25 kW

Модулна UPS система за Rack до 4 x 25 kWMODULYS SYSTEM от 1,5 до 24 kVA

MODULYS SYSTEM  от 1,5 до 24 kVA 

MODULYS RM от 1.5 до 9 kVA

Модулна UPS система за Rack от  1.5 до 9 kVA


MASTERYS GP 4

4-то поколение цифров високо-производителен UPS

Full-rated power: kW=kVA

Tрифазен вход /трифазен изход  от 60 до 160 kVA

UPS MASTERYS BC +

UPS MASTERYS BC +  4- то поколение UPS  трифазен вход / трифазен изход от 100 до 160 kVA 

MODULYS GP 2.0 (25-600 kVA/kW )

Green Power 2.0 Иновативно решение за защита на критични приложения за компютърни помещения, центровете за данни, банки, здравни заведениятелекоми.