> SOCOMEC > IVECO ENGINES SOCOMEC

IVECO ENGINES

Дизелов генератор FI 30

FI 30  e 33 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 40

FI 40  e 44 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

  

Дизелов генератор FI 50

FI 50  e 55 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 60

Дизелов генератор модел FI 60

 

 FI 60  e 66 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 80

Дизелов генератор модел FI 80

 

 FI 80  e 82 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 100

Дизелов генератор модел FI 100

 

 FI 100  e 110 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 130

Дизелов генератор модел FI 130


FI 130  e 143 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 160

Дизелов генератор модел FI 160


FI 160  e 176 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 200

Дизелов генератор модел FI 200


FI 200  e 220 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 280

Дизелов генератор модел FI 280


FI 280  e 300 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 300

Дизелов генератор модел FI 300


FI 300  e 330 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 350

Дизелов генератор модел FI 350


FI 350  e 385 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  

Дизелов генератор FI 400

Дизелов генератор модел FI 400


FI 400  e 440 kVA дизел генератор с двигател на Iveco.

 

  
Може да Ви интересуват и