> Системи за търсене и локализация на грешки SOCOMEC > IT мрежи в медицината SOCOMEC

IT мрежи в медицината SOCOMEC

RA 765

• Система за дистанционно наблюдение на
алармите
• ISOM® шина за комуникации

DLD 260-12

• Фиксирано местоположение по 12 фидера
за болнични приложения
Може да Ви интересуват и