В съответствие със Закона на ЕС свързан с Общия Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR), Ви уведомяваме, че този сайт използва файлове от тип “Бисквитки”. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с използването на “Бисквитки” с цел обработка на Вашите поръчки, получаване на релевантни продуктови предложения, съвременни функции и др. За повече детайли, влезте в меню "Поверителност"
Регистрация за участие в "ДЕН НА ТЕХНИКАТА" 13-ти Ноември 2019. Можете да се регистрирате и на телефони: 0887 877 002 или 02 9310397

Гаранционни условия

Общи гаранционни условия:


1. Гаранционният срок на закупения продукт  започва да тече от датата на предаване на продукта на клиента  (датата посочена във фактурата или касовата бележка).

Ако изделието е придружено с гаранционна карта, гаранционният срок на закупения продукт започва да тече от датата отбелязана в гаранционната карта.


2. Гаранционното обслужване на техниката се извършва от сервизните специалисти в сервизния център на DTS "Цифрови Преносни Системи"  ООД.

3. Срокът за ремонтиране на дефектиралата техника е не по-голям от 30 работни дни и не по-малък от 24 часа от
датата на приемане за ремонт.


4. При замяна на дефектирал продукт с нов, не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционният срок
на заменения продукт.


5. В случай, че изделието не може да се отремонтира в сервизният център на DTS "Цифрови Преносни Системи"  ООД. то се заменя с ново, ако е все още в производство. Ако конкретният модел на изделието е вече спряно от производство, то  се заменя с новия модел срещу доплащане, в случай че новият модел е по-скъп.


6. Гаранцията отпада в следните случаи:
- липса на гаранционна карта или липса на касова бележка или фактура ако изделието не е било придружено с гаранционна карта.
- при опит за отстраняване на повредата без съгласието на сервизен специалист от DTS "Цифрови Преносни Системи"  ООД.;
- неправилна експлоатация и неспазване на указанията в съпровождащата документация;
- лошо съхранение и транспорт;
- повреди причинени от захранващата мрежа и/или природни бедствия;
- повреди причинени от други средства и уреди съвместно използвани с доставената техника;


7. Рекламации по окомплектовката се приемат в момента на получаване на стоката.