Система за динамично съхранение на енергията SOCOMEC

FLYWHEEL

Системата FLYWHEEL предоставя високо ниво на налично захранване за DELPHYS MP elite, DELPHYS MX и Green Power 2.0 DELPHYS GP UPS.

BHC - Battery Health Check

Професионална грижа за "здравето"на батерията

Flywheel technology VSS+ DC (Voltage Support Solution)

Подсигурява резервно захранване на DELPHYS UPS, преодолявайки ограниченията, разходите и рисковете свързани с батериите.
Може да Ви интересуват и