> Енергиен Мениджмънт SOCOMEC > МРЕЖОВИ АНАЛИЗАТОРИ SOCOMEC

МРЕЖОВИ АНАЛИЗАТОРИ SOCOMEC

DIRIS Digiware

DIRIS Digiware e cистема за измерване и наблюдение на електрически инсталации.

DIRIS D600

• LCD цветен дисплей и графичен модул с
визуализация и локално конфигуриране от
DIRIS N300 и N600

Модули с опции

• Дистанционни модули за централизирана
или контрол/команда от TOR или аналогов
вход/изход
• Програмиране на логически функции за
създаване на реален автоматизъм

DIRIS Q800

DIRIS Q800 е многофункционален мрежов анализатор за всички проекти за енергийна ефективност. Той помага да се гарантира, че електрическата система работи непрекъснато и с оптимизирани темпове.

Може да Ви интересуват и