> Решения за фотоволтаични инсталации SOCOMEC > СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOCOMEC

Решения за фотоволтаични инсталации SOCOMEC

Соларен Инвертор LEVER

Характеристики на соларен инвертор LEVER.
 • Чиста синусуида
 • Вход за конфигуриране от LCD
 • Зарядно устройство за батерии, конфигурирано от LCD
 • Мрежови / слънчеви панели, конфигурируеми чрез LCD
 • Вход от мрежа или дизелов генератор
 • Автоматично рестартиране
 • Защита от претоварване, прегряване, късо съединение
 • Оптимизиране на зареждането на батерията
 • Функция за студен старт
 • Паралелно до 6 броя само за 4 и 5KVA
 • Лесен за използване и инсталиране
 • Работи с всички видове батерии.
 • Голяма надеждност
 • Пълно съответствие с международните продуктови стандарти.

ПРЕДИМСТВА

 • Pure sinewave
 • Input configurable from LCD
 • Battery charger configurable from LCD
 • Mains/solar panels configurable via LCD
 • Input from mains or generating set
 • Auto restart
 • Protection from overload, over temperature, short circuit
 • Optimization of battery charging
 • Cold-start function
 • Parallelable with 6 units only for 4 and 5KVA
 • Easy to use and install
 • Works with all types of batteries.
 • Great reliability
 • Full compliance with international product standards.


Може да Ви интересуват и


СТАНИ ПАРТНЬОР НА

DTS