> Системи за търсене и локализация на грешки SOCOMEC > МРЕЖИ ПОДЛОЖЕНИ НА СИЛНИ СМУЩЕНИЯ SOCOMEC

МРЕЖИ ПОДЛОЖЕНИ НА СИЛНИ СМУЩЕНИЯ SOCOMEC

DLD 260-12

• Фиксирана локализация по 12 фидера за
контролни вериги

DLD 3090

• Портативна система за откриване на грешки
в реално време в индустриални мрежи

RA 780

• Универсална система за докладване на
аларми и за контрол

DLRD 460-12 (TNS-TT мрежи)

• Онлайн наблюдение на разпределителни
мрежи
• Фиксирана и едновременна локализация по
12 фидера

DLD 460-12  2 

• Онлайн наблюдение на разпределителни
мрежи
• Фиксирана и едновременна локализация
Може да Ви интересуват и